Skip to main content Skip to primary navigation

Kiertokulun liiketoimintamalli 

Kiertokulku, jossa materiaalit saavat toistuvasti uuden elämän , on olennainen erottava tekijä liiketoiminnassamme. Itse asiassa jo yli kymmenen vuotta ennen kuin kiertotaloudesta tuli yhteiskunnallinen megatrendi, olimme ottaneet käyttöön liiketoimintamallin, jonka ytimessä on kiertotalous. Nykyään käytämme laajaa kemian, materiaalitieteen ja metallurgian osaamistamme muuttaaksemme metalleja korkean teknologian kehittyneiksi kiertomateriaaleiksi.


Kriittisten metallien täydellisen kiertokulun mahdollistaminen

Kriittiset metallit ovat elintärkeitä globaalille maailmantaloudellemme ja olemassaolollemme. Ne koskettavat nykyelämän jokaista osa-aluetta terveydestä ja elämäntavoista teollisuuteen. Ja mitä voi tänään olla runsaasti, voi huomenna olla vähemmän. Siksi työskentelemme joka päivä luodaksemme kestäviä edistyksellisiä materiaaleja, jotka voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Metallipohjaisten tuotteiden tarjonta ja kierrätys ovat  Umicorella saman katon alla. Umicore on oikea kumppani kiertotalouden saralla.

Tarjonnasta ...

Kriittiset metallit ovat erinomaisia raaka-aineita kestävää edistyksellistä materiaalituotantoa varten, koska niitä voidaan kierrättää loputtomiin menettämättä mitään niiden kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksistaan. Laajan asiantuntemuksemme ja sovellusosaamisemme ansiosta voimme työskennellä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parempien, kehittyneempien ja turvallisempien tuotteiden kehittämiseksi nykypäivää ja tulevaisuutta varten.

... kierrätykseen

Mutta emme pysähdy tähän. Tarjoamme myös kierrätyspalveluja tuotteille, joiden käyttöikä on päättynyt. Merkittävä osa omista metalleistamme on itse asiassa peräisin kierrätyslähteistä, kuten tuotantoromusta, asiakkailta ja muilta teollisuudenaloilta peräisin olevista jätteistä sekä omien toimintojemme käytöstä poistetuista materiaaleista. Ostamme loput metallitoimituksistamme kestävästi ja eettisesti tarkastetuista lähteistä  kestävän hankinnan ohjeidemme mukaisesti.

Etsitkö kiertomateriaaliteknologia -kumppania?

Kiertokulku koskettaa kaikkea toimintaamme, mukaan lukien tavoitteemme, jotka koskevat

Miksi työskennellä kanssamme?

Oletko valmis muuttamaan tulevaisuutta lopullisesti?