Skip to main content Skip to primary navigation

Innovaatio

Hiilineutraalin talouden saavuttamiseksi perimmäisenä tavoitteena ovat puhtaat kaupungit, joissa ei ole paikallisia päästöjä eikä jätevirtoja. Me Umicorella pyrimme vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin ja suuntaamme tutkimus- ja kehitystyötämme (T&K) puhtaaseen ilmaan puhtaiden liikkumismateriaalien avulla ja resurssien niukkuuteen kierrätysteknologioiden avulla. Priorisoimme myös ohjelmamme tukemaan strategiamme tavoitteita ja keskitymme suljetun kierron materiaaliratkaisujen kehittämiseen.

Materiaaliteknologiayrityksenä liiketoimintamme menestys ja kestävyys tulevaisuudessa riippuu paitsi kyvystämme kehittää ja markkinoida innovatiivisia tuotteita ja palveluita, myös teknisen osaamisemme kasvattamiseen nykyisillä markkinoilla ja osaamisemme laajentamiseen uusille markkinoille. Vahvistamme jatkuvasti ainutlaatuista omaa asiantuntemustamme metallurgian, kemian ja materiaalitieteen aloilla ja laajennamme samalla jatkuvasti ulkoista yhteistyöverkostoamme.

Ydinosaamisemme tarjoaa perustavanlaatuista tietoa materiaaleista, niiden kriittisistä ominaisuuksista ja siitä, miten niitä voidaan virittää suorituskyvyn parantamiseksi. Syvälle juurtunut kiinnostus siitä, miten materiaalit toimivat atomimittakaavassa vastaavissa sovelluksissaan, antaa meille mahdollisuuden kehittää ennakoivasti  niiden tehokkaaseen ja kohdennettuun parantamiseen.

Tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapamme materiaalien tutkimus- ja kehitystyöhön perustuu siksi entistä enemmän asiantuntemuksemme laajentamiseen uusien materiaalien synteesissä, niiden mallintamisessa, kehittyneessä karakterisoinnissa sekä testauksessa sellaisten merkityksellisten välineiden avulla, jotka mahdollistavat nopean ja luotettavan palautekierron.

Umicore tukee avointa innovointia ja materiaaliteknologioiden luomista yhteisillä kehitysohjelmilla, joissa keskitytään ladattaviin akkuihin, katalyyseihin tai digitaalisiin liitettävyyksiin. Tulevaisuuden tavoitteemme on kasvattaa tasaisesti yhteistyöohjelmiamme tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. Yhteistyöohjelmamme keskittyvät materiaalien toimivuuden mittaamiseen ja ymmärtämiseen, mikä johtaa parempaan tuotesuunnitteluun.

Umicore investoi edelleen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja houkuttelee kansainvälisiä tieteellisiä lahjakkuuksia kehittämään seuraavan sukupolven kestäviä tuotteita ja prosessitekniikoita asiakkaillemme.

Teknologiainnovaatiot ja erilaistuminen ovat edelleen avainasemassa tulevan kasvumme kannalta.