Skip to main content Skip to primary navigation

Historia

Taustatarina

Umicoren historia ulottuu yli 200 vuoden taakse. Kaikki alkoi useiden kaivos- ja sulattoyhtiöiden  yhdistymisestä, joista vähitellen kehittyi materiaaliteknologia- ja kierrätysyritys, jota Umicore nykyään on.

1805 

Mistä kaikki alkoi

Napoleon Bonaparte myönsi 17. joulukuuta 1805 Jean Donylle määräysvallan Vieille-Montagnen kaivoksessa Moresnetissä, nykyisellä Belgian ja Saksan rajalla. 

1837

Siitä alkoi vuonna 1837 "Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne", joka oli myöhemmän Umicore-yhtiön vanhin edeltäjä. 

1906 

Rajojen ylittäminen

Toisen Umicoren haaran, Union Minièren, tarina alkoi vuonna 1906. Union Minière du Haut Katanga (UMHK), kuten se tuolloin tunnettiin, tuotti kuparia ja muita metalleja Kongossa. 

1968

Kun Zairen hallitus kansallisti yhtiön omaisuuden vuonna 1968, UMHK ryhtyi kehittämään uutta kaivos- ja jalostustoimintaa, josta tuli lopulta Société Général de Belgiquen osaomistus.

1989

Palapelin palaset

Union Minièren ja sen tytäryhtiöiden (Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille-Montagne ja Mechim) sulautuminen vuonna 1989 muutti Union Minièren integroiduksi teollisuuskonserniksi. 

1990

Union Minière asemoitui 1990-luvun lopulla yhä enemmän erikoismateriaaleja valmistavaksi yritykseksi. Union Minière oli jo myynyt loput kaivostoimintansa ja muut ei-strategiset omaisuuseränsä ja keskittyi nyt jalometalleihin, korkean katteen sinkkituotteisiin ja kehittyneisiin materiaaleihin.

2001

Symbolisoidakseen tätä suuntausta, jossa siirryttiin pois kaivostoiminnasta ja raaka-aineiden ja perusmetallien tuotannosta, konserni muutti nimensä Umicoreksi vuonna 2001. Nimen kaksi ensimmäistä kirjainta ovat Union Minièren alkukirjaimet, jotka viittaavat konsernin historiallisiin juuriin. 

2003

Määräävä vuosikymmen

PMG:n osto vuonna 2003 toi yhtiölle uuden ulottuvuuden, mukaan lukien merkittävän läsnäolon autoteollisuuden katalysaattori alalla. PMG oli itse asiassa saksalaisen Degussa-konsernin entinen jalometalliyksikkö - juuri se yritys, joka oli vuonna 1887 ollut Umicoren Hobokenin tehtaan perustajaosakas. 

2005

Vuonna 2005 Umicore irrotti kupariliiketoimintansa erilliseksi yritykseksi nimeltä Cumerio, ja kaksi vuotta myöhemmin yhdisti sinkin jalostus- ja metalliseosliiketoimintansa Zinifexin kanssa yhdistäen ne uudeksi yritykseksi nimeltä Nyrstar. 

2007

Kymmenvuotisen muutosprosessin päätteeksi Umicore päätti keskittyä puhtaisiin teknologioihin, kuten uusien autokatalyyttien, seuraavan sukupolven ladattavien akkumateriaalien, polttokennokatalyyttien ja -kalvojen sekä kierrätysprosessien kehittämiseen. Umicore laajensi myös maantieteellistä läsnäoloaan erityisesti Aasiassa.

2010

Vastatakseen keskeisten megatrendien, kuten resurssien niukkuuden, liikenteen sähköistämisen, päästöjen hallinnan ja uusiutuvan energian tarpeeseen asettamiin haasteisiin, Umicore määritteli kasvustrategiansa "Vision 2015", joka yhdistää kunnianhimoisen teknologian ja liiketoiminnan kulkusuunnan täysin integroituun kestävään kehitykseen. Strateginen etenemissuunnitelma keskittyi autojen katalyyttisovelluksiin liittyviin applikaatioihin, innovatiivisten teknologioiden tarjoamiin uusiin kierrätyskapasiteetteihin ja uuden sukupolven autojen akkumateriaali applikaatioihin sekä  uusiin materiaaleihin aurinkosähkösovelluksissa.

2015

Uusi horisontti

Horisontti 2020 -ohjelmassa määriteltiin paras lähestymistapa menestykseen seuraavina viitenä vuotena ja asetettiin selkeät tavoitteet kannattavalle kasvulle tasapainoisemman portfolion avulla. Vuoteen 2020 mennessä Umicoren tavoitteena oli tulla selkeäksi johtavaksi toimijaksi puhtaiden liikkumismateriaalien ja kierrätyksen alalla, kaksinkertaistaa tulos ja tasapainottaa samalla liiketoimintaryhmien osuutta sekä  muuttaa johtajuutensa kestävän kehityksen alalla suuremmaksi kilpailueduksi.

Osana puhtaiden liikkuvuusmateriaalien ja kierrätyksen kasvutavoitteita Umicore käynnisti merkittäviä  kapasiteetti laajennuksia.  Ladattavien akkumateriaalien osalta keskityttiin tuotantokapasiteetin laajentamiseen edelleen plug-in-hybridi- ja sähköajoneuvoja varten. Autojen katalysaattoreiden osalta Umicore teki useita investointeja kevyiden ja raskaiden dieselpolttoaineiden päästöjenrajoituskatalysaattoreiden tuotanto- ja teknologiakeskuksiin Euroopassa ja Aasiassa.

2017

Keskittyäkseen puhtaisiin liikkuvuusmateriaaleihin ja kierrätykseen Umicore vähensi portfolionsa monimutkaisuutta erilaisilla myynneillä ja liiketoimintayksiköiden yhdistämisellä. Mukaan lukien kahden historiallisen sinkkiin keskittyneen liiketoimintayksikön, Building Productsin ja Zinc Chemicalsin myynnin, sekä vähentämällä liiketoimintayksiköiden lukumäärää 14:stä 9:ään.  Tämä painopiste vähensi myös teollisuuslaitosten määrää (86:sta vuonna 2015 50:een vuonna 2020).  Laajentaakseen tarjontaamme tällä virtaviivaistetulla portfoliolla Umicore teki valikoituja yritysostoja puhtaan liikkuvuuden materiaalien ja kierrätyksen alalla, mukaan lukien Haldor Topsoen raskaan dieselin ja kiinteän liikenteen katalysaattoritoiminnot vuonna 2017 ja koboltinjalostamo Kokkolassa, Suomessa vuonna 2020.

Umicoren sitoutuminen kestävään kehitykseen ulottuu myös toimitusketjuun, jossa olemme edelläkävijä tarjoamalla asiakkaillemme ladattavien akkujen arvoketjussa materiaaleja, joiden alkuperä on sertifioitu kestävästi ja eettisesti.

2020

COVID-19-pandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän äkillisen järkytyksen koko maailmassa. Koko pandemian ajan työntekijöidemme terveys ja turvallisuus on aina ollut meille etusijalla. Lyhyen aikavälin markkinahaasteista huolimatta keskeiset pitkän aikavälin megatrendit, jotka tukevat Umicoren kasvustrategiaa (resurssien niukkuus, liikenteen sähköistyminen ja päästöjen hallinta), pysyivät vahvoina. Sitoutumiskykymme näinä haastavina aikoina yhdessä vahvan portfoliomme kanssa on auttanut meitä säilyttämään strategisen kurssimme ja nousemaan siitä vahvempana.

2021

Huomisen muutos alkaa tänään

Umicore esittelee rohkeat kestävän kehityksen tavoitteensa ESG-strategiassaan "Let's go for Zero", jossa se sitoutuu kasvihuonekaasupäästöjen nollapäästöihin vuoteen 2035 mennessä, nollahaittoihin, nollatasa-arvoon ja luokkansa parhaaseen hallintotapaan. Umicore vahvistaa sitoumuksensa käyttää teknologista osaamistaan, tieteellistä asiantuntemustaan ja yritystoimintaansa ollakseen alan johtava toimija kestävän kehityksen alalla, mukaan lukien rohkeat tavoitteet, jotka liittyvät Umicoren vaikutukseen ympäristöön ja yhteiskuntaan.

2022

Umicore on asettanut uusia alan standardeja kestävyydelle, tasapainottanut toimintansa ja vahvistanut johtavaa asemaansa puhtaiden liikkumismateriaalien ja kierrätyksen alalla ja on nyt valmis kiihdyttämään voittokulkuaan. Umicore 2030 - RISE:n avulla sen tavoitteena on olla asiakkailleen todellinen muutoskumppani, joka ohjaa heitä matkalla kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Liiketoiminnan painopistettä ohjaavat kolme megatrendiä: kriittisten metallien kiertotalouden parantaminen, globaalin liikkuvuuden muutoksen nopeuttaminen ja kehittyneiden materiaalien kasvavaan tarpeeseen vastaaminen. Miten? RISEn keskeisten pilarien avulla: olemalla luotettava kumppani, innovaatio- ja teknologiajohtaja, kestävän kehityksen edelläkävijä ja erinomainen siinä mitä teemme. Umicore on aloittamassa uutta vaihetta Umicoren matkalla johtavaksi kiertomateriaali teknologiayritykseksi.