Skip to main content Skip to primary navigation

Tietoja

Umicore yhdellä silmäyksellä

Olemme globaali materiaaliteknologia- ja kierrätyskonserni. Vähennämme haitallisia päästöjä, tuotamme energiaa tulevaisuuden ajoneuvoihin ja teknologioihin sekä annamme uuden elämän käytetyille metalleille. Kestävä arvonluontimme perustuu kunnianhimoiseen tavoitteeseen kehittää, tuottaa ja kierrättää materiaaleja tavalla, joka täyttää missiomme: materiaaleja parempaan elämään. 

Lue lisää  

Umicore Way

Umicore Way on kaiken Umicoressa tekemämme toiminnan kulmakivi. Se linjaa arvojamme ja tavan, jolla haluamme saavuttaa strategiamme ja yleisen sitoutumisemme kestävän kehityksen periaatteisiin.

Lue lisää 

Umicore 2030 RISE - Strategiamme

Umicoren strategia perustuu selkeisiin tavoitteisiin, jotka tähtäävät kannattavaan ja kestävään kasvuun, joka luo konkreettista arvoa kaikille sidosryhmille. Umicore 2030 - RISE tähtää kiihtyvään kasvuun ja suorituskykyyn, jonka taustalla on kolme suurta megatrendiä: kriittisten metallien kiertokulun mahdollistaminen, globaalin liikkuvuuden muutoksen nopeuttaminen ja kehittyneiden materiaalien kasvavan tarpeen huomioon ottaminen.

Lue lisää

Kestävä kehitys

Strategiassamme määritellään paitsi liiketoimintatavoitteet ja kasvutavoitteet myös kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteenamme on saavuttaa huippuosaamista teollisen toimintamme ympäristövaikutusten osalta ja luoda myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Pyrimme myös hyödyntämään kestävään kehitykseen perustuvaa lähestymistapaamme arvoketjussa sekä tuotantoketjun alkupäässä toimittajiemme kanssa että loppupäässä asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää 

Innovaatio

Teknologia on menestyksemme ydin. Materiaaliteknologiayhtiönä liiketoimintamme menestys ja kestävyys riippuvat osaamisestamme sekä kyvystämme kehittää ja markkinoida innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Pyrimme vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin ja etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaillemme.

Lue lisää

Historia

Umicoren historia ulottuu yli 200 vuoden taakse. Kaikki alkoi useiden kaivos- ja sulattoyritysten yhdistymisestä, josta vähitellen kehittyi materiaaliteknologia- ja kierrätysyhtiö, jota Umicore nykyään on.

Lue lisää