Kestävä kehitys

Strategiassamme määritellään paitsi liiketoimintatavoitteet ja kasvutavoitteet myös kestävän kehityksen tavoitteet.

Tavoitteenamme on tehostaa metallien, energian ja muiden tuotantopanosten käyttöä toiminnassamme ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun tasoa. Tämä uraauurtava lähestymistapa kestävään kehitykseen on keskeinen erottava tekijä, jonka ansiosta olemme pystyneet asettamaan erittäin vaativat vertailuarvot muulle toimialalle.

Pyrimme paitsi erinomaisuuteen teollisen toimintamme ympäristövaikutuksissa, myös luomaan myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

Osana kestävän kehityksen johtajuutta  pyrimme vaikuttamaan positiivisesti ympärillämme käyttämällä teknologiaamme ja osaamistamme useiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Tämä näkyy tavassa, jolla valitsemme ja toteutamme liiketoimintaa  jota haluamme harjoittaa ja johon haluamme investoida, jotta voimme valmistaa materiaaleja parempaa elämää varten.

Pyrimme myös hyödyntämään kestävään kehitykseen tähtäävää lähestymistapaamme arvoketjussa, sekä tuotantoketjun alkupäässä tavarantoimittajiemme kanssa että loppupäässä asiakkaidemme kanssa.

Olemme kiinnittäneet suurta huomiota tärkeimpien raaka-aineiden hankintatarpeiden hallintaan. Meillä on oma kestäviä hankintoja koskeva peruskirjamme, johon sisältyy ensimmäinen kobolttia koskeva kestäviä hankintoja koskeva kehys, sekä OECD:n ohjeisiin perustuva politiikka konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista globaalia toimitusketjua varten. Lisäksi tuotantoketjun loppupäässä meillä on vahva valikoima tuotteita ja palveluja, jotka tarjoavat erityisiä kestävyysetuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle, kuten sertifioidut konfliktittomat toiminnot ja tuotteet. Umicore pyrkii varmistamaan, että kestävyyspyrkimyksemme edistävät parempia käytäntöjä ja tuovat yritykselle kilpailuetua.