Skip to main content Skip to primary navigation

RISE tänään muuttaa huomisen  

Tavoitteenamme on olla todellinen muutoskumppani asiakkaillemme vuoteen 2030 mennessä ja ohjata heitä matkalla kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Olemme nostaneet alan kestävyysstandardeja, tasapainottaneet toimintamme portfoliota, kaksinkertaistaneet liiketoimintamme tuloksen ja vahvistaneet johtavaa asemaamme puhtaan liikkuvuuden materiaalien ja kierrätyksen alalla, joten olemme valmiita katsomaan eteenpäin ja kohtaamaan tulevaisuuden. Tai vielä parempaa, luomaan sitä yhdessä. Hyödynnämme ainutlaatuista asemaamme nopeuttaaksemme globaalia liikkuvuuden muutosta, vastataksemme kehittyneiden materiaalien kasvavaan tarpeeseen ja mahdollistaaksemme kriittisten metallien entistä laajemman kierrätyksen.

Vaikka perustamme pysyy samana,  vauhtimme on muuttunut radikaalisti. Kestävä kehitys on edelleen keskeisellä sijalla siinä, keitä olemme ja mitä teemme. Toimintamme portfoliot vahvistavat edelleen toisiaan. Lisäksi ennakoimme edelleen megatrendejä ja otamme ne liiketoimintaamme ohjaaviksi tekijöiksi, kuten olemme aina tehneet. Nyt olemme valmiita kiihdyttämään voittokulkuamme hyödyntämällä maineikkaita saavutuksiamme ja asiantuntemustamme kiertomateriaali-teknologiayrityksenä.

Kolmen megatrendin omaksuminen liiketoimintaa ohjaavina tekijöinä

Olemme päättäneet entistä määrätietoisemmin hyödyntää nopeutta ja vastata näihin megatrendeihin globaalissa mittakaavassa.

Miten? Nousemalla ylös.

Koko strategiamme perustuu neljään pilariin tai paremminkin neljään kirjaimeen:

Olemme johtava kiertomateriaali-teknologiayritys

2030-strategiamme myötä lähdemme uuteen vaiheeseen Umicoren matkalla johtavaksi kiertomateriaali-teknologiayritykseksi. Yritys, joka perustuu kannattavaan ja kestävään kasvuun ja luo konkreettista arvoa kaikille sidosryhmilleen. 

Olemme valmiita ja innokkaita toimimaan keskeisessä roolissa liikkuvuuden muutoksen, kehittyneiden materiaalien kasvavan tarpeen ja globaalin kiertotalouden tavoittelun suurissa trendeissä. 

Noustaan yhdessä ylös ja jatketaan materiaalien luomista parempaa elämää varten.

Oletko valmis vastaamaan haasteisiin kanssamme?