Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore ja Terrafame solmivat pitkäaikaisen sopimuksen vähähiilisen ja vastuullisen nikkelin toimituksista

Regional website Finland

Umicore ja Terrafame Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen korkealaatuisen, vähähiilisen ja vastuullisen nikkelisulfaatin toimittamisesta. Kaupalliset toimitukset on jo aloitettu onnistuneen tuotehyväksyntäprosessin jälkeen, ja toimitusmääriä lisätään vuoden 2023 aikana.         

Kumppanuus vahvistaa Umicoren ja Terrafamen vankkaa sitoutumista vastuullisen eurooppalaisen akkumateriaalien arvoketjun rakentamiseen. Eurooppalainen arvoketju tarjoaa Umicorelle korkealaatuisia eurooppalaisia akkumateriaaleja, jotka ovat Umicoren maailmanlaajuisessa vastuullisen hankinnan politiikassa määritettyjen ympäristö- ja ihmisoikeusperiaatteiden sekä Terrafamen johtaviin globaaleihin vastuullisuusperiaatteisiin nojaavien sitoumuksien mukaisia. Terrafamen prosessin pieni hiilijalanjälki oli Umicoren kannalta ratkaiseva tekijä yhtiön tavoitellessa hiiletöntä akkumateriaalien arvoketjua.  

”Umicoren ja Terrafamen kumppanuus on uusi tärkeä askel kohti Euroopan unionin vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista sekä sähköajoneuvoissa tarvittavien akkumateriaalien riippumattoman ja vastuullisen toimitusketjun luomista Eurooppaan”, sanoo Umicoren toimitusjohtaja Mathias Miedreich. ”Osallistumalla vastuullisen akkutoimitusketjun luomiseen ja asiakkaidemme Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämme omaa vastuullisuusohjelmaamme ja parannamme muista erottuvaa kilpailu- ja strategista asemaamme.” 

Mathias Miedreich, Umicoren toimitusjohtaja

Korkealaatuinen nikkeli on kriittinen raaka-aine sähköajoneuvojen akkuihin tarvittavien katodimateriaalien tuottamisessa. Liikenteen sähköistymisen kiihtyessä Euroopassa paikallisesti tuotettua nikkelisulfaattia koskeva sopimus auttaa toimialaa vastaamaan eurooppalaisten asiakkaiden kasvavaan katodimateriaalien tarpeeseen. Sopimus tulee kattamaan merkittävän osan Umicoren Puolan katodimateriaalitehtaan nikkelitarpeesta. Vuoden 2022 puolivälissä tuotantonsa aloittanut tehdas toimii täysin uusiutuvalla sähköllä ja on Euroopan ensimmäinen katodimateriaaleja tuottava gigatehdas. 

”Sopimus hyödyttää eurooppalaisia asiakkaita takaamalla kriittisten raaka-aineiden saatavuuden. Tämän lisäksi he tietävät, että näiden raaka-aineiden hankinnasta johtuva hiilijalanjälki on huomattavasti aiempaa pienempi, ja että Umicore käyttää raaka-aineiden käsittelyssä vihreää energiaa tuottaakseen sähköajoneuvojen akuissa käytettäviä katodimateriaaleja”, Miedreich jatkaa. 

”Toteutimme Umicoren kanssa perusteellisen tuotehyväksyntäprosessin ja olemme tyytyväisiä aloitettuamme kaupalliset toimitukset, jotka noudattavat Umicoren korkeita laatu- ja vastuullisuusstandardeja. Terrafamen ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi vähentää akkulaatuisen nikkelin hiilijalanjälkeä yli 60 prosentilla alan tämänhetkiseen keskiarvoon verrattuna”, kertoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.  

Sopimus täydentää Umicoren kriittisiä akkumetalleja – litiumia, kobolttia ja nikkeliä – koskevia monipuolisia ja pitkäaikaisia hankintasopimuksia, joiden lisäksi yhtiö on tehnyt pitkäaikaisia litiumin vastuulliseen hankintaan liittyviä sopimuksia.