Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore toteuttaa 591 miljoonan euron kestävään kehitykseen sidotun yksityisen lainajärjestelyn.

Regional website Finland

Umicore on saattanut onnistuneesti päätökseen kiinteäkorkoisen, kestävään kehitykseen sidotun yhdysvaltalaisen yksityisen joukkovelkakirjalainan (Private Placement Notes) liikkeeseenlaskun, jonka kokonaispääoma on 591 miljoonaa euroa, vastine 1. Yli 15 institutionaalisen sijoittajan joukkovelkakirjalainat herättävät kiinnostusta sekä Umicoren 2017 ja 2019 sijoituksiin osallistuneiden sijoittajien että uusien sijoittajien keskuudessa. 

Kauppa, jonka varat nostetaan tammikuussa 2023, koostuu useista eristä, joiden maturiteetit vaihtelevat 5-12 vuoden välillä, mikä vastaa yli kahdeksan vuoden painotettua keskimääräistä maturiteettia.
 
Tämä asia sitoo konsernin rahoituksen entistä tiiviimmin sen kestävään kehitykseen. Joukkovelkakirjalainojen korko on suoraan sidoksissa Umicoren edistymiseen kohti hiilineutraaliustavoitteita, jotka on muotoiltu kesäkuussa 2021 käynnistetyssä "Let's go for Zero" -vastuullisuustavoitteessa. "Let's go for Zero" -aloitteessa konserni sitoutuu saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2035 ja asettaa välitavoitteeksi vähentää selonteon 1 & 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuonna 2025 ja 50 prosentilla vuonna 2030. 
 
Toteuttamalla tämän yksityisen osakeannin onnistuneesti Umicore monipuolistaa merkittävästi rahoituspohjaansa ja pidentää velkojensa rahoitusperustaa ja maturiteettia kiinteäkorkoisin ehdoin. Osakeannin tuotot käytetään yleisiin yritystarkoituksiin. Tähän sisältyy erityisesti Umicoren kasvuhankkeiden rahoittaminen sen 2030-RISE-strategian mukaisesti liikkuvuuden muutoksen, kehittyneiden materiaalien kasvavan tarpeen ja kiertokulun aloilla. 

"Tämän yksityisen osakeannin onnistuminen epävakaassa rahoitusmarkkinatilanteessa on osoitus suhteidemme vahvuudesta institutionaalisiin velkasijoittajiin ja antaa vahvistuksen Umicoren strategiasuunnitelmalle "2030-RISE", jonka tarkoituksena on nopeuttaa arvoa luovaa kasvua.

Kauppa tarjoaa meille lisää houkuttelevan hintaista, kiinteäkorkoista ja pitkäaikaista rahoitusta ja tukee kunnianhimoisen 2030-RISE-kasvustrategiamme toteuttamista. Lisäksi se korostaa kasvavaa tietoisuutta rahoituspäätösten sosiaalisista ja kestävistä vaikutuksista ilmastonmuutoksen ja resurssien niukkuuden yhteydessä, sekä osoittaa Umicoren vahvan sitoutumisen "Let's go for Zero" -vastuullisuustavoitteeseensa, jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä." 

Wannes Peferoen, Umicoren talousjohtaja 

Liikkeeseenlasku täydentää kolmea olemassa olevaa yksityistä velkakirjalainaa, joiden yhteismäärä on 1 080 miljoonaa euroa, 500 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainaa ja 125 miljoonan euron lainaa Euroopan investointipankilta. Lisäksi Umicorella on sitovia, tällä hetkellä nostamattomia syndikoituja pankkilainajärjestelyjä, joiden kokonaismäärä on noin miljardi euroa, sekä huomattavia muita sitomattomia lyhytaikaisia rahoitusinstrumenttejä.